Welcome to the Handmade Shoes Web Shop

Reach us : +44 (0)1296 662 473info@handmadeshoesltd.co.uk

Your Basket 0 items - £0.00
You have no items in your basket

GLU SHU

 1. GLU SHU
  Pair Fronts Size 00

  Glu Shu 2X0F

 2. Handmade Shoes
  Pair Hinds Size 2x0

  Glu Shu 2x0H (4 3/4"W)(5"L)

 3. Handmade Shoes
  Pair Hinds 4x0

  Glu Shu 4x0F (4 1/2"W) (4 1/2"L)

 4. GLU SHU
  Pair Fronts Size 0

  Glu Shu 0F

 5. GLU SHU
  Pair Hinds Size 0

  Glu Shu 0H

 6. GLU SHU
  Pair Fronts Size 1

  Glu Shu 1F

 7. GLU SHU
  Pair Hinds Size 1

  Glu Shu 1H

 8. GLU SHU
  Pair Fronts Size 2

  Glu Shu 2F

 9. Handmade Shoes
  Pair Hinds Size 2

  Glu Shu 2H (5 3/8"W) (5 5/8"L)

 10. Handmade Shoes
  Pair Hinds Size 3

  Glu shu 3H (5 5/8"W)(5 7/8"L)